رهبری

  • Lead Plate

    صفحه سرب

    صفحه سرب برای محافظت در برابر اشعه نیاز به 4 تا 5 میلی متر ضخامت دارد. جز component اصلی صفحه سرب سرب است ، نسبت آن سنگین است ، چگالی زیاد است
  • Lead Roll

    رول سرب

    این دارای مقاومت در برابر خوردگی ، مقاومت در برابر اسید و قلیایی ، ساخت محیط مقاوم در برابر اسید ، محافظت در برابر اشعه پزشکی ، اشعه ایکس ، محافظت در برابر اشعه اتاق CT ، تشدید ، عایق صدا و بسیاری از جنبه های دیگر است و ماده محافظت در برابر اشعه نسبتاً ارزان است. thi مشترک